Yenilenebilir Enerjilerin Tarımda Kullanılması Sempozyumu

Şirketimiz Genel Müdürü Azim Şahin, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumunda bir sunum yapmıştır. 

Sunumlarda yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgiler verilirken, mevzuatlar ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir. Genel Müdürümüz Azim Şahin yapmış olduğu sunumda enerji müsadesi almak için yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlara değinmiştir. Enerji müsadesi aldıktan sonra hazırlanacak olan proje dosyasında bulunması gereken belgeler hakkında geniş bilgiler paylaşan Azim Şahin katılımcıların sorularını da cevaplayarak sunumunu tamamlamıştır.