Test ve Ölçüm Hizmetleri

Elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır.

Firmamızın tarafından gerçekleştirilen Test ve Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki gibidir;

> Topraklama Sistemleri Test ve Ölçüm Hizmetleri

·         Temel Topraklama Direnci Ölçümleri

·         Toprak Özgül Direnci Ölçümleri

·         Makina, Ekipman Gövde ve Güvenlik Topraklama Direnci Ölçümleri

·         Paratoner Topraklama Direnci Ölçümleri

> Katodik Koruma Ölçümleri

> Aktif Paratoner Başlığı Fonksiyon Testleri

> Harmonik ve Enerji Analizi Ölçümleri

> İç Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Ölçümleri

> Akım ve Gerilim Trafo Testleri

> Kesici ve Ayırıcı Testleri

> Trafo Yağ, Sekonder Koruma Ölçüm ve Kontrolleri

> Parafudr Kapasite ve İzolasyon Testleri

> Kablo ve Bara İzolasyon Testleri