"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği" yayınlandı
10 Ekim 2016 Pazartesi

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği" 9 Ekim 2016 tarih 29852 sayıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanmasıdır.